2016 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

Igoris Gubermanas. Žydas apie žydusВысветив немыслимые дали
 (кажется, хватили даже лишку),
 две великих книги мы создали:
Библию и чековую книжку.


Peržvelgiau viską ką turim,
apmąsčiau pasaulio būtį,
mes, žydai, dvi didžias knygas sukūrėm:
Bibliją ir čekių knygutę.

Стараюсь евреем себя я вести
 на самом высоком пределе:
святое безделье субботы блюсти
стремлюсь я все дни на неделе.

Stengiuosi elgtis kaip žydas ,
pačiam aukščiausiam registre,
todėl visos savaitės praslydo,
Kaip šabo šventa bedarbystė.


Россию иностранцы не купили,
и сыщутся охотники едва ли,
Россию не продали, а пропили,
а выпивку - евреи наливали.


Rusijoj tiek daug visokio gėrio,
Ji turi daug ką savo,
Rusija savęs nepardavė  -  pragėrė,
o gėrimus – mes žydai  vis šinkavom.

Родился сразу я уродом,
достойным адского котла:
Христа распял, Россию продал
(сперва споив её дотла).


Gimiau iš karto išgamų pusėje,
Vertas didžiausių pragaro kančių:
nukryžiavau Kristų, pardaviau Rusiją
(Pirmiau nugirdęs iki pakraščių).

Евреи не витают в эмпиреях,
наш ум по преимуществу - земной
а мир земной нуждается в евреях,
но жаждет их отправить в мир иной.

Neplevena danguje judėjai,
jų protas dažniausiai  žemiškas nuo seno,
 pasauliui reikia žydų žemiškų idėjų,
tik tegu tie žydai danguje gyvena.


Евреи в беседах пространных -
коктейлях из мифа и были -
повсюду тоскуют о странах,
в которых рабы они были.

Žydai tarp mito ir tikrovės
tarpusavy besikuždėdami ilgai -
vis ilgisi anų šalių gerovės,
kuriose buvo jie vergai.


Для всей планеты мой народ -
большое Божье наказание;
не будь меж нас такой разброд -
весь мир бы сделал обрезание.

Mano tauta visiems, visai planetai -
 Didelė bausmė nuo Dievo, lengva jausti,
nebūtų susiskaldę žydai taip neįtikėtai -      
pasaulį visą būtų apipjaustę.


В евреях оттуда, в евреях отсюда -
весьма велики расхождения,
еврей вырастает по форме сосуда,
в который попал от рождения.

Žydai iš ten ar iš čia – nėra čia jokios normos,
tik skirtumai kilometriniai.
žydas  užpildo tokio indo formą,
į kokią pateko nuo gimimo.


Какая из меня опора власти?
Обрезан, образован и брезглив.
Отчасти я поэтому и счастлив,
но именно поэтому — пуглив.

Aš apipjaustytas, išlavintas, šmaikštus,
nejaugi valdžiai manęs stinga?
dėl valdžios aš per baikštus,
tarp kitko, gal dėl to laimingas.


Заметь, Господь, что я не охал
 и не швырял проклятий камни,
когда Ты так меня мудохал,
что стыдно было за Тебя мне.

Į miltus tu mane sutrynei
kai, Viešpatie, siuntei ne vieną bėdą
aš nesiskundžiau tau ir nei Tėvynei
tik už tave man  buvo gėda.


В евреях действительно много того,
что в нас осуждается дружно:
евреям не нужно почти ничего,
а всё остальное им нужно.

Žyduose kažkas išlieka,
ką mes sutartinai peikiam:
Žydams nereikia beveik nieko,
o viso kito jiems reikia.


Нас мелочь каждая тревожит,
и мы не зря в покой не верим:
еврею мир простить не может
того, что делал он с евреем.

Mes nieko negalim pakeisti,
ramybės netikim šydu:
Žydui pasaulis negali atleisti 
ką jis padarė su žydu.

Išvertė povils

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą