2016 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis

Igoris Gubermanas apie RusijąВсе споры вспыхнули опять
и вновь текут, кипя напрасно;
умом Россию не понять,
а чем понять - опять не ясно.

Kur čia teisybę susirast,
kur kreiptis man su laišku;
Rusijos protu juk nesuprast,
o kuo suprast – neaišku.


Ждала спасителя Россия,
жила, тасуя фотографии,
и, наконец, пришел Мессия,
и не один, а в виде мафии.

Vis laukė išganytojo Rossija,
Ilgai ji keitė fotografijas,
galiausiai radosi Mesijas,
 ne vienas, o su mafija.


Обида, презрение, жалость,
захваченность гиблой игрой...
Для всех нас Россия осталась
 сияющей чёрной дырой.

Pilna pykčio ir nuoskaudos  kvapo
ir azarto vis rodyti galią,
visiems mums Rusija tapo
švysčiojančia skyle juodąja.


Слежу без испуга и дрожи
российских событий пунктир:
свобода играет, как дрожжи,
подкинутые в сортир.

Stebiu be baimės, kai reikia,
Rusijos įvykių seką:
laisvė kaip mielės veikia,
išvietėn patekę.


Как прежде, мы катим послушно
Грузнеющий камень Сизифа,
Но духу особенно душно
В угаре высокого мифа.

Kaskart sunkėjantį Sizifo akmenį,
kaip ir anksčiau, mes ritinam laiku,
kai nieko kito nebeatmeni,
nuo mitų dvasiai taip tvanku.


Густы в России перемены,
 но чуда нет еще покуда;
 растут у многих партий члены,
а с головами очень худо.

Rusijoj gausybė permainų idėjų,
bet vis stebuklų nesulaukiam;
partinių organai didėja,
kas dėl galvų - visai paplaukę.


Возложить о России заботу
всей России на Бога охота,
чтоб оставить на Бога работу
 из болота тащить бегемота.

Užkrauti Dievui nuo savos galvos,
čia rusų nuostabiai susigalvota,
kad Rusiją jisai iš tos balos
ištrauktų, kaip tą begemotą.


Конечно, это горько и обидно,
однако долгой жизни под конец
мне стало совершенно очевидно,
что люди происходят от овец.

Karti, įžeidžianti teisybė,
Bet  pasakyti ją turiu:
Labai didžiulė tikimybė,
kad žmonės kilę iš avių.


Мы у Бога всякое просили,
многое услышалось, наверно,
только про свободу для России
что-то изложили мы неверно.


Mes daug ko Dievo prašėme,
Laukdami malonių ilgesingai,
Tik apie laisvę Rusijoj
paprašėme gan neteisingai.

Весной в России жить обидно,
весна стервозна и капризна,
сошли снега, и стало видно,
как жутко засрана отчизна.


Pavasarį Rusijoje gyventi gėdą,
pavasaris aikštingas, kad jį plynės:
sniegas nutirpo, išlindo bėdos,
kokia tu apdergta, tėvyne.


Смакуя азиатский наш кулич,
Мы густо над европами хохочем:
В России прогрессивней паралич,
Светлей Варфоломевские ночи.


Kirsdami azijietišką tortą,
Mes iš Europos kvatojam:
Rusiją laikom už borto,
Visą pažangą šunys nujojo.


Несобранный, рассеянный и
  праздный,
газеты я с утра смотрю за  чаем;
политика - предмет настолько
    грязный,
 что мы ее прохвостам поручаем.


Mes elgiamės visai teisingai,
politika juk purvina,
todėl mes valdžią neskausmingai
paliekam niekšams visada.


Мы крепко память занозили
И дух истории-калеки,
Евангелие от России
Мир получил в двадцатом веке.


Stipriai mes atmintį užleidom 
istorijos supratime luošam,
Rusija evangeliją išleido
amžiuje dvidešimtam.


В тюрьме я поневоле слушал радио
И думал о загадочной России:
Затоптана, изгажегна, раскрадена,
А песни - о душевности и силе.


Kalėjime, radijo klausytis vertė
Ir vis galvojau, kur Rusiją vis bėga:
išprievartauta, įsprausta į kertę,
o dainos - apie dvasingumą, jėgą.


Везде покорно, пасмурно, уныло,
Повсюду сытость, сон,
  самодавольство...
Как мудро ты, Россия, истребила
Свою активность, честь и  
  беспокойство.


Visur tik paklusnu, apniūkę, nuobodu,
ir keistas  pasitenkinimo dūmas...
gudriai tu, Rusija, nukirtai kardu
piliečio aktyvumą, garbę ir orumą.

Išvertė povils


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą