2016 m. kovo 30 d., trečiadienis

Petrinės

      

Atmintin įspaustas ryškiai
Gimtas kaimas, tie  Leliškiai,
Po Joninių, kiek pakentę,
Švęsdavo didesnę šventę.

Kas tik kilęs nuo Krinčino
Petrines kaip švęsti žino.
Atlaidai pasaulio lygio
Ir kermošiaus čia nestigo.

Prieš šią šventę, ne naujiena,
Alaus savo - pas kiekvieną.
Moterys tik verda, kepa
Ir skaniuosius  tortus tepa.

Kol išauš Petrinių rytas
Visas ūkis sutvarkytas,
Daržai šauniai  prižiūrėti
Ir darželiai nuravėti.

Kiemas jau seniai nušluotas,
Takas smėliu nupudruotas.
Dar iš vakaro merginos
Kaimo kryžių  išdabino.

Pasakysiu jums gražiuoju,
Daug svetelių atvažiuoja.
Penkios seserys iš tolo
Mamos aplankyti, brolio.

Penkios sesės su šeimynom,
Sočiai vaišių prigaminom.

***

Rytas nuostabus birželio
Visi ruošiasi į kelią.
Į bažnyčią jau pats laikas,
Taigi, sėdam į lineiką.

Sudie Sargi, sudie gryčia
Išvažiuojam į bažnyčią.
Iš Leliškių dvi šeimynos
Išdardės tuoj į Krinčiną.

Štai Karobliai vartus kelia
Ruošiasi važiuot į kelią,
Balčiūnai ilgai netrukus
Jau į vieškelį pasuko.

Abi šeimos iš Leliškių,
Tik tarp jų nemažas miškas.
Tarp Karoblių ir Balčiūnų,
Šitaip juk retokai būna,

Taip likimas suderėjo,
Du kart giminė išėjo.
Juozas vedė juodakasę,
O jos brolis Juozo sesę.

Giminystė susipynė,
Kad net ėmė eit lenktynių.
Susipynė genų kodai
Vaikų radosi vienodai.

Ir dažnai kaimynai klausė,
Kuris vaikas kam priklausė.

***

Baigės mišios, į šventorių
Visi žmones traukia oriai.
Susiėję visi ošia,
Šiandien juk dar ir kermošius.

Niekas neskuba namolio -
Giminės iš tolo moja.
Štai šventoriuje prie tako
Šeimos dvi iš Skamarakų.

Elenytė ir Grasytė,
Vyrai, atžalos jų švyti.
Štai Pranutė Berklainėlių
Ranką pamojuot pakėlė.

Susirinkę visi pyška
Pas Karoblį į Leliškius.

***

Į gimtinę brangią savo
Penkios sesės suvažiavo,
Aplankyti mamunytės -
Visos penkios Karoblytės.

O Paliūtė Vabalnyko
Pėsčiomis pas mamą vyko,
Ne viena, visa šeimyna.
Kelią šį jie puikiai žino.

Penkios sesės su šeimynom,
Kiek kuri čia  jų augina.
Tuoj pas mamą sugužėjo
Ir ilgai, ilgai kuždėjos.

Taip laukti svečiai, be galo,
Prašom, prašome už stalo.
Pakalbėti, pabendrauti
Ir alučio paragauti.

Kitais metais, kaip kad būna,
Susitiksim pas Balčiūną.

***

O po švenčių, po Petrinių
Dalgiai kviečia  į lenktynes.


povils 

2016 vasario 23 d.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą