1992 m. sausio 21 d., antradienis

Pačios mažiausios eilės

MAMYTĖS SAULĖGRĄŽA

Kai mama tėčio klausia,
Aš pasuku tuoj ausį.
Kai sušneka tėvelis,
Pati galvytė kelias.
Jei kas pro šalį eina
Gręžiuos bet kokia kaina.
Kas juda, kalba, tupi
Man viskas viskas rūpi.
Mamytė apkabinus
Saulėgrąža vadina.

MIEGAPELĖ

Maža Vitutė
Mažoj lovytėj
Miega ir miega -
Miego pelytė

Nebesulaukus
Mamytė pakelia,
Pienelio  siūlo
Savo miegapelei.

VYNUOGINĖ SRAIGĖ

Ant pilvo sliuogiu vėliai,
Galvą aukštai iškėliau.
Tėvelis juokais teigia,
Kad panašu į sraigę.

Nors neturiu kriauklytės,
Bet moku jau dairytis.
Ant pilvo sliuogiu, taigi,
Aš - vynuoginė sraigė!

GU GU

Mums ir linksma ir smagu
Mokam pasakyt gu gu.
Gerą metrą pilvu sliuogę
Šiandien  ištarėm ir gioge.

SAULĖTAM  KAMBARY

Sakau rimtai
Čia dvi saulytės,
Viena aukštai
Kita lovytėj.


NATYTĖ SI

Vieną natą kita mainom
Ir dainuojame visi,
Bet dažniausiai mums išeina
Tai natytė SI SI SI

NUOTAIKYTĖ

Kas gi čia darosi?
Kas gi čia darosi?
Tėvelis pyksta,
Mamytė barasi.

Tiktai Vitutė,
Tik jų dukrytė
Žiūri ir juokiasi
Ta nuotaikytė.

Jos šypsenytė
Guodžia mamytę,
Linksmos akelės
Rimdo tėvelį.

Šypsos mamytė,
Šypsos tėvelis,
Krykščia Vitutė
Kiek tiktai gali.

ŽINDUOLĖ

Nors skanus be galo
Mano pirštelis,
Bet dar skanesnis
Mamytės pienelis.

Siurbiu pieniuką
Siurbiu taip uoliai,
Aš, jūsų Vitutė,
Tikra žinduolė.

Mano konės             
   (Kaimynų berniukas vietoj 'koja' sako 'konė')

Tai kelionė, tai kelionė,
Viena konė kita konė.
Aš čia savas, o ne svečias,
Po lovelę vaikštau stačias.

Nors nuo šičia iki stalo,
Man toli toli be galo,
Neprašau kitų malonės,
Mane neša mano konės.

Poliklinikoje

Vakučiai klega ir jų mamytės,
Aplink kolegos, tik spėk dairytis.
Bendri pažįstami jau atsiranda,
Dar kūdikėliai bendrauti bandome

PIRŠTUKAS NYKŠTUKAS

Turiu aš čiulptukų ne vieną ne du,
Bet kartais pirštuką burnytėn dedu.
Pirštuką nykštuką burnytėn dedu,
Lyg būtų pirštukas pateptas medu.

 KALBELĖ GIESMELĖ

Suokia laštutė ar volungėlė?
Kalba Vitutė čia tylutėlei.
Apie sapnelį spalvotą gražų,
Apie paukštelį mažą oi mažą.

Apie pirščiuką saldų vai saldų,
Mamos pieniuką šitokį gardų.
Suokia Vitutė kaip volungėlė
Apie saulutę ir debesėlį.

Kalba ir kalba, sako ir sako,
Kad mėnesėliai jai trys sukako.
Tiktai kalbelę vartoja tokią,
Kurią pasauly viena temoka.

VITĖ MALŪNĖLIS

Mūsų mažajai Vitutei
Dar tik trečias mėnuo,
Ir kojytės ir rankytės
Juda visą dieną.

Kojom mina, rankas kelia -
Vaiko linksmumėlis.
Gardžiai juokiasi tėvelis:
'Vitė Malūnėlis!'

MANO DAINELĖ

Pas tėvelį ant kelių
Visai ne pro šalį
Nujoti  turgelin,
Į turgelį nujoti.

Pas mamytę ant kelių,
Atsigėrus pienelio,
Padainuoti lig valiai,
Pasvajot, pasvajoti.

Kartais užsuka dėdės,
Rateliu jie susėda,
Liečia ranką ar pėdą,
Visi leipstam juokais.

Atvykusios tetos
Mane guldo ir stato,
Progos būna neretos
Pasiaust su visais.

Mamytės Diena

Nors dar visai mažutėlė
Mėnesių tik keturių,
Savo Mamytei linkėjimų
Pilną širdelę turiu.

Mūsų akytės mėlynos,
Linksmos duobutės skruoste,
Čia atėjau pasivėlinus,
Kad apkabinčiau tave.

Raudonšonis obuolėlis

Pamylo saulelė Vitutę savo
Ir į skruostelį ją pabučiavo.
Stebisi žmonės ir vieversėlis,
Koks raudonšonis čia obuolėlis.

DVI PELĖDOS

Pelėdžiukė, pelėda,
Mamai su mumis bėda.
'Jei miegosite ilgiausiai,
Tai ir pusryčių negausit.'


VISI ŠOKA

Varlės šoka, varlės šoka,
Varlės naują šokį moka.
Koja koja, kinka kinka,
Varlių šokis ir mums tinka.

Drambliai šoka, drambliai šoka,
Drambliai šokti neišmoko.
Dramb dramb dramb, bum bum bum,
Negi nepatinkam jum.

Ir žirafos šokti stojos,
Ilgakaklės ilgakojės.
Galva tavo, galva mano,
Mūsų galvos maskatavo.

VARTAU PAVEKSLĖLIŲ KNYGELĘ
          IR MOKAUSI KALBĖTI

Kud kudaku višta putė,
Ją mačiau aš pas močiūtę.
Bet labiausiai man patiko
Jos vaikeliai cyp cyp cypo.

Kas krypuoja čia gatve?
Tai antytė kre kre kre;
Ji labai ančiukus myli,
Iš paskos tie pyli pyli.

Žąsį gir gar vadinu,
Žąsiukus gi tuliu liu.
O gaidys koko -  juk nieko?
Dairosi aplinkui slieko.

Ta avytė burė burė
Ji mažų buriukų turi.
Nemažiau patinka mum
Avin avin bum.

Kas čia knisa po medžiu?
Tai paršiukas kriu kriu kriu.
Dar žinau aš daug vardų,
Tai ir me ir be ir mū.

Seną draugą pamačiau,
Tai šuniukas au au au.
Murkę miau visi juk matę,
Moku ją pašaukti 'kate'.

Ū ū ū, tai pelėda,
Pasiklydo - tai bėda.
Daug dar moku pasakyti,
Niam niam niam - tai voverytė.

Garnis ga, o varna kran
Įsileiskite kieman ...
Bet knygutės man gana,
Nešu lėlę  a  a  a .povils   1992 + 2

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą