1998 m. sausio 22 d., ketvirtadienis

Bendras darbelis su dukryte jai mokantis anglų kalbos

Mother Goose ir pan. eilėraštukus verčiau gana laisvai, dažnai kiek 
nuklysdamas nuo originalo.
Iliustracijas kompiuteriu  piešė šešerių-septynerių dukrytė Vitutė.
A wise old owl sat in an oak,
The more he heard the less he spoke;
The less he spoke the more he heard.
Why aren't we all like that wise old bird?

 

 Pelėda išmintinga
Nutupus į pasausį,
Beveik kad nekalbėjo,
Tik visą laiką klausė.

Pasižiūrėk, žmogeli,
Į tą protingą paukštį,
Juk būtų ne pro šalį
Ir tau nustoti taukšti.


JACK SPRAT'S PIG

Little Jack Sprat
Once had a pig;
It was not very little,
Nor yet very big,
It was not very lean,
It was not very fat-
It's a good pig to grunt,
Said little Jack Sprat.Džekas kai nukaršo,
Nusipirko paršą,
Nei didelį nei mažą,
Nei gražų nei negražų,
Nei pigų anei brangų -
Paleido jį po langu.
Negal atsigėrėti
Koks tinkamas kriuksėti.

BAA, BAA BLACK SHEEP

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full;
One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane.


Be be be, juoda avyte,
Ar turi kiek vilnos?
Jeigu nori pamatyti -
Trys pintinės pilnos.

Viena šeimininkui,
Kita šeimininkei,
Trečią tam vaikiukui,
Kur zuja aplinkui.


TRAVELLER

Pussy-cat, pussy-cat,
Where have you been?
I've been to London
To look at the Queen.

Pussy-cat, pussy-cat,
What did you there?
I frightened a little mouse
Under her chair.Kur tu buvai, maža katyte?
Aš - karalienės aplankyti.
Ir ką pily katytė darė?
Pelytę iš po sosto varė.
THE THREE LITTLE KITTENS

Three little kittens
They lost their mittens,
And they began to cry,
Oh, mother dear,
We greatly fear
Our mittens we have lost.

Lost your mittens,
You naughty kittens!
Then you shall have no pie.
Miew, miew, miew,
No, you shall have no pie.

Three little kittens
They found their mittens,
And they began to cry,
Oh, mother dear,
See here, see here,
Our mittens we have found!

Found your mittens,
You clever kittens,
Then you shall have some pie.
Pur, pur, pur,
Oh, let us have some pie,


Trys mažosios katytės
Prarado pirštinytes,
Tuoj verkdamos pas mamą,
Mes pametėm - lemena.

Ak, mažosios katytės,
Praradot pirštinytes?
Kol jų neapsimausit
Pyrago neragausit.

Trys mažosios katytės
Surado pirštinytes,
Visai prie savo namo,
Tuoj pasigyrė mamai.

Suradot pirštinytes?
Šaunuolės jūs katytės.
Sušalote į ragą,
Štai valgykit pyragą.Hickory, dickory, dock,
The mouse ran up the clock.
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory, dickory, dock.
 

Tiku taku, tiku taku,
Ką tas laikrodis ten šneka?
Pelytė vir vir vir aukštyn;
Bet laikrodis ištarė "din",
Labai išsigandusi šito
Pelytė  nukrito.
Hey diddle, diddle,
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon;
The little dog laughed
To see such fun,
And the dish ran away with the spoon.


Čia linksma, puiku,
Katė su smuiku,
Lėkštė ir šaukštelis lenktynių,
Veršiukas mėnulį užmynė,
Šuo net susirietęs,
Iš juoko neranda sau vietos.


HUMPTY-DUMPTY

Humpty-Dumpty sat on a wall,
Humpty-Dumpty had a great fall;
All the King's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.


Kliunkis Pliumpis visiškai vienas
Smagiai įsitaisė ant pastato sienos.
Būtų sėdėjęs tenai visą rytą,
Bet ėmė staiga ir - nukrito.
Supuolė visi  kas tik ėjo pro šalį,
Bet Kliunkio to Pliumpio surinkti negali.
             
                 ON OATH

             As I went to Bonner,
              I met a pig
              Without a wig,
              Upon my word and honour.


              Tai nepasirodė,
               Garbės duodu žodį,
               Už tvarto pasuko
               Ožka be peruko.

         THE OLD WOMAN IN A SHOE

There was an old women
Who lived in a shoe,
She had so many children
She didn't know what to do;

She gave them broth
Without any bread;
She kissed them all soundly
And put them to bed.


Vaikų moteriškė turėjo kaip reta,
Visi susikraustė gyventi į batą.
Sriubytės užteko, tik duonos nebuvo,
Visus išbučiavus suguldė į krūvą.

What are little boys made of, made of?
What are little boys made of?
Frogs and snails
And puppy-tails,
That's what little boys are made of.


Iš ko padaryti berniukai?
Kažkas baloj sugraibė,
Saują varliukų ir sraigių,
Be to dar netyčia,
Porą šunyčių mažyčių.What are little girls made of, made of?
What are little girls made of?
Sugar and spice
And all things nice,
That's what little girls are made of.


Iš ko padarytos mergytės?
Visi gerai žino,
Iš medaus, saldumynų,
Iš rasos nuo gėlytės
Padarytos mergytės.
A MAN IN THE WILDERNESS

A man in the wilderness asked me,
How many strawberries grow in the sea.
I answered him as I thought good,
As many red herrings as swim in the wood.


Paklausė žmogelis, gal žinot,
Kiek žemuogių jūra augina?
Atsakiau jam aiškiai ir šviesiai,
Tiek kiek silkių miške išsitiesia.

PETER WHITE

Peter White will ne'er go right;
Would you know the reason why?
He follows his nose wherever he goes,
And that stands all awry.


Petras Šviesius niekada nėjo tiesiai,
Nepaėjo visai tiesia linija.
Man pasakė, kad nosį jis sekė,
O ta buvo kreiva kaip cukinija.THE WISE MEN OF GOTHAM

Tree wise men of Gotham
Went to sea in a bowl;
If the bowl had been stronger,
My story would have been longer.


Trys išminčiai sau leido
Per jūrą plaukti gelda.
Jei gelda būt stipresnė,
Tai ir pasaka ilgesnė.
THE CROOKED MAN

There was a crooked man,
And he walked a crooked mile,
He found a crooked six pence
Against a crooked stile;
He bought a crooked cat,
Which cought a crooked mouse,
And they all lived together
In a little crooked house.


Kreivas žmogelis kreivu švarkeliu
Mylią  nuėjo kreiviausiu keliu.
Ant kreivo liepto rado padėtą
Visiškai visiškai kreivą monetą.
Tada užsuko į kreivą laivą
Ir nusipirko katiną kreivą,
Vos tik namo abu parkeliavo,
Katinas pelę kreivą sugavo.
Kreivam namely nieko nestinga
Trise gyvena kreivai ir laimingai.


Peter, Peter, pumkin eater
Had a vife and could not keep her.
He put her in a pumkin shell
And there he kept her very well.


Petras moliūgą krimto,
Turėjo jis bėdą rimtą.
Mintis kankino poną,
Kaip nusaugoti žmoną.


Bet, radęs moliūgą neblogą,
Padarė ir namą, ir stogą.
Stipriausios durys, langai,
Abiem čia saugu, net labai.
ROBIN THE BOBBIN

Robin the Bobbin the big fat Ben,
He  ate more meat than fourscore men;
He ate a cow, he ate a calf,
He ate a butcher and a half,
He ate a church, he ate a steeple,
He ate a priest and all the people!
A cow and a calf,
An ox and a half,
A church and a steeple,
And all good people,
And yet he complained
That his stomach wasn't full.


Bobis Robis pradėjo nuo nulio -
Suvalgė karvę ir porą bulių.
Pietums, kiek praalkęs sutapijo
Bažnyčią, kleboną ir jo parapiją.
Po to deserto suraitė pusę -
Dešimt mašinų ir autobusą.
Kiek pasistiprinęs, kad nenutrokštų,
Veikiai prarijo vandentiekio bokštą,
Dar šimtą avelių bei visas jų vilnas
Ir dar pasiskundė - skrandis nepilnas.Little Bo Peep has lost her sheep
And can't tell where to find them
Leave them alone and their'll come home,
Wagging their tails behind them.


Mažoji Anė
Avis praganė;
Kur rasti man savo avytes?
Vienas jas paliko
Ir jos parvyko,
Tik vizgo visų uodegytės.

Jack and Jill went up the hill
To fetch a pail of water;
Jack fell down and broke his crown,
And Jill came tumbling after.


Džekas ir Džilė į kalną kilo,
Vandens parsinešti jie ėjo;
Bet krito Džilė, net guzas skilo,
Džekas iš paskos dardėjo.
MARY HAD A LITTLE LAMB

Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow,
And everywhere that mary went
The lamb was sure to go.

It followed her to school one day,
Which was against the rule;
It made the children laugh and play
To see a lamb at school.


Marė ėriuką turėjo,
Vilnutės jo baltos kaip sniegas;
Kur tik mergaitė ėjo,
Ėriukas paskui ją bėgo.


Šitaip mokyklon tą rytą
Ėriukas atsekė Marę;
Iš laimės vaikiukai krito -
Tiek juoko visiems jis pridarė.

Little Jack Horner
Sat in a corner,
Eating his Christmas pie;
He put in his thumb,
And pulled out a plum,
And said, "What a good boy am I!"

Džekas kampe atsisėdo -
Valgė pyragą Kalėdų;
Tarė, slyvą nykščiu pasukęs,
Koks aš geras berniukas.

Jack be nimble,
Jack be quick.
Jack jump over
The candle stick.


Dar nemačiau greito tokio,
Šitaip tas Džekas dūko;
Per žvakės liepsną šoko,
Net padai paruko.
PEACE PORRIDGE HOT

Peace porridge hot,
Peace porridge cold,
Peace porridge in the pot
Nine days old.

Some like it hot,
Some like it cold,
Some like it in the pot
Nine days old.


Žirnių košė paruošta,
Greičiau imkite šaukštą;
Ta šalta, ta karšta,
Ta savaitė kaip aušta.

Vienam karšta skaniausia,
Kitam visai vis viena,
Trečiam gi, kai ataušus,
Kai jai devynios dienos.


DAME TROT

Dame Trot and her cat
Sat  down for a chat;
The Dame sat  on this side
And puss sat on that.
Pus, says the Dame,
Can you catch a rat,
Or a mouse in the dark?
Purr, says the cat.Dama Trotė
Norėjo žinoti
Katinas gaudo pelytes ir kur?
Pasivadino,
Šalia pasodino,
Bet tas tepasakė "mur".


Early to bed, and early to rise
Makes a man healthy, wealthy and wise.


Kas anksti gula,
Tas anksti ir keltis netingi;
Tokie žmonės
Darbštūs, sveiki ir laimingi.


One, two, three, four, five,
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go again.

Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
The little finger on the right.Vienas du trys,
Žuvytę gaudau,
Penki šeši,
Vėl ją paleidau.

Kodėl paleidai?
Į patį gylį?
Pirštelį kando,
Kairės mažylį.The clock says, tik, tik, tik,
What you have to do
Do quick.

Time is passing fast away,
What you can do,
Do today.Laikrodis sako tik tik,
Ką šiandien darai
Padaryk.

Laikas praeis, kas jį besugaus,
Ką turi daryti,
Daryk tučtuojau.


THE MITTEN SONG

Thumbs in the thumb-place,
Fingers all together!
This is the song
We sing in mitten-weather.

When it is cold,
It doesn't matter whether
Mittens are wool,
Or made of finest leather.

This is the song
We sing in mitten-weather:
Thumbs in the thumb-place,
Fingers all together!


Nykštys į vietą,
Piršteliai kartu.
Šią dainelę dainuojam
Pirštinėtu metu.

Kai iš tiesų šalta,
Tai tiek tos bėdos,
Ar pirštinės vilnos,
Ar geriausios odos.

Tokią dainą dainuojam
Pirštinėtu metu:
Nykštelis į vietą,
Piršteliai kartu.


How many days has my baby to play?
Saturday, Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday, Monday.


WHAT THEY SAID

It's four o'clock,
Said the cock.
It's still dark,
Said the lark.
What's that?
Said the cat.
I want to sleep,
Said the sheep.
A bad habit,
Said the rabbit.
Of course,
Said the horse.
But where?
Said the sparrow.
In the house,
Said the mouse.
I'm too big,
Said the pig.
But the dog said Bow- wow
It's too late now.

Kiek dienų per savaitę
Gali žaisti dukraitė?
Gal žinote?
Tik septynetą.Piktadarys,
Pragydo gaidys.
Kas jis? Kas jis?
Paklausė žąsis.
Iš kur tas smarvė?
Teiravosi karvė.
Tai bus dabar mūšis,
Garsiai svarstė triušis.
Greitai jis kris,
Pasakė arklys.
Nežinau ką daryti,
Nerimavo pelytė.
Gal nepradėkim iš vis,
Samprotavo avis.
Menkniekis, nulis,
Teištarė bulius.
Čia jis tik drąsinas,
Pasakė žąsinas.
Netikėkite tuo,
Įsiterpė šuo.
Gaidys tiktai pratinas,
Paaiškino katinas.
Ir tas čia murkia,
Pasipiktino žiurkė.
Grina apgaulė,
Nurimo ir kiaulė.
Štai koks reikaliukas,
Tepasakė ėriukas.
Baikime tą,
Visus tildė višta.


THE BIRD-HOUSE

Little bird, little bird,
Look at me!
I have a bird-house,
O'h, come and see!

Little boy, little boy
Under the tree,
I like this house,
Give it to me.


Paukšteli, paukšteli,
Pažvelki tiktai.
Padariau tau namelį,
Ar bus toks gerai?

Mielas vaikeli,
Žemai po medžiu,
Man jis patinka,
Duok jį, meldžiu.


There stood a house,
All marble-white.
One day
There was a knock inside.
Broke down
Those walls of marble,
Out sprang
A yellow marvel.Stovėjo namelis
Iš marmuro balto.
Tik štai viduje
Kažkas ėmėsi kalto.

Ir kai išvirto
Pastato šonas,
Iš jo išsirito
Stebuklas geltonas.


Brother Left,
And Right,
His brother,
Hardly ever
See each other.
Mirrors
Is the only place
Where they're coming
Face to face.


Kairė ir Dešinė
Sesytės
Vis negalėdavo
Matytis.

Tik veidrodis,
Brolyti,
Padėjo joms
Pasimatyti.


Brother Thin
And brother Thick
Fasten things,
Both small and big.


Ploniukas Smailius
Ir Bukis, jo brolelis
Sujungti daiktus
Bet kokius gali.


Ką tas debesėlis sumanė?
Jis visiškai toks kaip kamanė.
O čia debesiukas ištiškęs,
Bet, klausyk - juk tai kiškis.
Pažiūrėk dar į aukštį,
Ar matai debesį paukštį?
Tą štai vėjas gerokai ištąsė
Smarkiai primena plaukiančią žąsį.
Ten gi šaunus sutartinis,
Plaukia kiaulė, katė ir banginis.
Ragana šičia šluotuota
Šukuota nesušukuota.
Dangaus krašte juodžiausias jautis,
Jis ruošiasi su saule kautis.
Jei vėjas šitam valią duos,
Visai netrukus lauk audros.


Look up in the sky,
See the clouds pass by.
The cloud is big
It looks like pig.
Look at the cat,
It has a funy hat.
Look what I see,
It is a bee.
IT'S FUN

It's fun to be this,
It's fun to be that,
To leap like a lamb,
To climb like a cat;
To swim like a fish,
To hop like a frog,
To trot like a horse,
To jump like a dog.

Smagu būti čia,
Bet nebūti savim,
Risnoti riščia,
Ar nerti žuvim.

Virvėti pele,
Ar skuosti zuikiu,
Gulėti virve -
Viskuo aš galiu.


Šičia aš ponis,
O štai jau varlė,
Žalčiukas čia plonas,
O gal kirmėlė.

Rupšnoja arklys,
Aukšta žirafa.
Manau, kad išvis
Smagu būti čia.Jack Sprat could eat no fat
His wife could eat no lean,
And so, between them both
They licked the platter clean.


Džekas mėgo kas neriebu,
Žmonytė - riebų visai
Ir taip per juodu abu
Dubuo išlaižytas sausai.
Round as a biscuit
Busy as a bee
Pretties little thing
You eve did see.


Apvalus kaip sausainis
Darbštuolis kaip bitė
Beveik pas kiekvieną
Ji gali pamatyti.


Little Miss. Muffet sat on a tuffet
Eating her curds of whey
Along came a spider
and sat down beside her
And frightened Miss. Muffet awayMaža panelė, prisėdus prie kelio
Valgė varškę, bet čia neužtruko.
Voras didžiulis rėpliojo pro šalį
Panelė nuo jo greitai spruko.
Mary, Mary quite Contrary,
How does your garden groves?
With silver bells, and cockles shels
And pretty maids all in a row.Maryte, Mare, kaip tavo darželis?
Čia visko, aš visko turiu
Sidabro varpeliai ir sraigių kriaukleliai

Dar gražios mergaitės ir tu.
DOCTOR FOSTER

Doctor Foster went to Gloucester
In a shower of rain;
He stepped in a puddle,
Right up to his midle,
And never went there again.Daktaras Gailius
Vyko į Bigailius
Per didelį lietų ir vėją,
Bet parkrito į ravą
Vos galo negavo
Ir niekad tenai daugiau nėjo.
Little Mouse, little Mouse,
Where is your house?
Little cat, little cay,
I have no flat
I am a poor mouse
I have no house.

Little Mouse, little Mouse,
Come into my house.
Little cat, little cat,
I cannot do that,
You wont to eat mePaklausė katinas pelę:
'Kur tavo, mieloji, nameliai?'
Su baime pelė pralemeno:
'Neturiu aš nei buto nei namo.'
'Tai prašom į manąją pilį!'
Bet pelė pasislėpusi tyli.
I love little pussy,
Her coat is so warm,
And if I don't hurt her
She'll do me no harm.

I'll sit by the fire
And give her some food'
And pussy will love me
Becouse I am good.Jei turėčiau kačiuką
Mažą, švelnučio kailio,
Neskriausčiau nei trupučiuko,
Prižiūrėčiau su meile.Valgyti sau galėtų
Skaniausiai iš visų
Manę jisai mylėtų,
Nes geras aš esu.The clock says ten,
You'll be late again.
Hurry, rush to school!
The clock is right,
But it's ten of night,
Hurry to bed, no to school.

Laikrodis rodo dešimtą;
Vėluoju, kad jį kur šimtas!
Laikrodis teisus išties,
Dabar dešimta nakties,
Ir nereikia mokyklon skubėti,
Gali ir toliau sau gulėti.
THE BIRTHDAY CHILD

Everything's been different
All the day long,
Lovely things have happened,
Nothing has gone wrong.

Nobody has scolded me,
Everyone has smiled,
Isn't it delicious
To be a birthday child.


Dienų būna visokių
Ir per jas juk visko nutinka,
Bet šiandieną ... Jūs net nenutuokiat,
Kokia ši diena ypatinga.

Barimo anei vieno,
O tai be galo puiku.
Norėčiau šitaip kasdieną
Gimtadienio būti vaiku.


WHO, WHERE, WHEN?

I've gut a friend and his name's John
Where does he come from?
Hong Kong!

John goes to school at half past nine
When does he come home?
At five!

John plays football some weekeds
Who does he play with?
With friends!

John's got a girlfriend, her name's Jill
Where does she come from?
Brazil!

Jill has a band with a group of friends
When do they practise?
Weekends!

Jill plays the trumpet and trombone
Where does she practise?
At home!

John loves Jill but she doesn't love him
Who does she love, then?
...JIM!


Aš turiu draugą, jo vardas Jonas
Iš kur jis kilęs?
Iš Bonos

Jonas sportuoja, ne juokus krečia
Kada treniruotė?
Trečią

Jonas turi draugę, ji vardu Vilė
Kas ji tokia?
Brazilė

Vilė muzikantė, ji pučia trimitą
Kada repetuoja?
Rytą

Jonas myli Vilę, ji - kitą vaikiną
O ką ji myli?
Liną


I'VE GOT EXAMS

I've got exams in the afternoon
I've got a lot of homework too
I've got a feeling I've got flu
Why can't i be like you?

You've got  a tree there in the zoo
You haven't got any work to do
You've got a bunch of bananas too
Why can't I be like you?

You're just an orang-utan
Sitting in your tree all day
Have you got any space for me
Up there in your tree today?

You've got a lot of  friends up there
You sit around and you comb your hair
You haven't got any worries and cares
Why can You've got a lot 't I be like you?


Egzaminas tas nelaimingas
Glėbys namų darbų
Jaučiu dar gripas kimba
Norėčiau būti tu

Tas kur medy gyvena
Darbelio jokio jokio
Bananas po banano
Kas egzas - nenutuoki

Tu tik orangutangas
Iš miesto zoosodo
O man galva apspangus
Ir viskas nusibodo

Nors tu tiktai bezdžionė
Visai čia niekuo dėtas
Bet man savo pašonėj
Surask šiandieną vietos    


WHO KILLED COCK ROBIN?

Who killed Cock Robin?
I, said the sparrow, with my bow and arrow.
I, said the sparrow, with my bow and arrow.
I killed Cock Robin.

Who saw him die?
I,said the fly, with my little eye.
I,said the fly, with my little eye.
I saw him dai.

Who'll be parson?
I, said the rook, with my little book.

Who'll toll the bell?
I, said the bull, becouse I can pull.
I'll tool the bell.

All the birds in the air
where sighing and sobbing
When they heard of the death
of poor Cock Robin.
Kas nušovė strazdą?
Aš, tarė žvirblis, lanką pasidirbęs
Aš, tarė žvirblis, lanką pasidirbęs
Aš nušoviau strazdą.

   Kas matė mirštantį?
Aš tarė musė ir gailiai atsiduso.
Aš tarė musė ir gailiai atsiduso.
Aš mačiau mirštantį

.Kas bus kunigas?
Aš, tarė varnas, busiu Dievo tarnas.

Kas skambins varpą?
Aš, tarė jautis, ragais moku kautis
Aš, tarė jautis, ragais moku kautis
Aš skambinsiu.

Paukščiai ir žvėrys,
Kai tik sužinojo,
Labai liūdėjo,
Labai raudojo,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą