2015 m. gruodžio 26 d., šeštadienis

Gyvenimo jau pilnas lapas
Epitafija melagiui


Он лгал с рожденья не моргнувши глазом,

Зимой и летом многие года.
Но раз вдруг молвил правду. И тогда
Сам потрясен был так, что умер сразу.

Melagis buvo jis kaip reta
Nuo pat gimimo metų metai,
Nuo streso kartą, kad pasakė tiesą
Atidavė Dievuliui dušią liesą.


Anna Wallace


The children of Israel wanted bread, And the Lord sent them manna.
Clark Wallace wanted a wife, And the Devil sent him Anna.

Norėjo duonos Mozė
Ir Viešpats davė maną.
Žmonos norėjo Juzė -
Surado kipšas  Aną.

***

-Тут похоронена теща моя.
Если б она прожила еще месяц,
то читала бы она, а лежал бы я 


Čia guli uošvė nebyli.
Jei mėnesį būtų dar pagyvenus,
Tai čia  skaitytų  ji.
Ne jos, o mano siela būt plevenus.


***

Здесь лежит Парфёнов Жорж.
А ведь был силач и «морж»…

Čia guli Aleksas Gailiūnas,
Nors buvo „ruonis“ ir galiūnas...

***

Здесь лежит сапер Воронин,
Весь отчасти похоронен.


Čia guli
Sprogdintojas Antanas Sisas,
Nors ir nevisas.

***

Тебе поклон от птицефабрики от всей!
Всего пятьсот двенадцать подписей.

Užuojauta nuo paukščių fabriko,
Nuo bendradarbių, nuo visų.
Iš viso šimtas parašų.

***

Как без тебя мне жить — не понимаю…
Ну, а врача того я, не боись, поймаю!

Kaip be tavęs gyventi
Aš jau nežinosiu,
Bet tavo daktarą
Vis tiek pritvosiu!

***

Рыдаю и скорблю. Любовь похоронила.
А ведь еще вчера сама б тебя убила.

Liūdžiu ir raudu,
Anapilin jį išlydėjus.
O vakar juk pati svarsčiau
Ar man jo nenudėjus.

***

Из наших глаз текут слёз реки —
Ушёл за водкой и пропал навеки.

Ne akys mūsų –
Ašarų šaltiniai.
Išėjo amžiams,
Nors siuntėm jį degtinės.

***

Ты здесь лежишь не потому, что старый,
А потому, что спал с окурком и гитарой.

Dar jaunas žemišką baigei kelionę,
Nes užmigai su nuorūka pašonėj.

***

Прощай, сантехник, дядя Петя!
Ушёл от нас ты навсегда.
На кухне, в ванной, в туалете,
Как слёзы, капает вода.

Sudie santechnike Antanai,
Žiaurus gyvenimo ruduo.
Dabar gi laša iš kiekvieno krano
Namuos, kaip ašaros – vanduo.

***

Езды высокий класс –
Всегда вперед старался прошмыгнуть.
Мечта твоя сбылась:
Ты многих обогнал в последний путь.

Visur norėjai būti pirmas,
Buvai kelių erelis.
Svajonė pildos, pirmas patekai
Į Abraomo šalį.

***

ПЛАМЕННОМУ ПАРЛАМЕНТАРИЮ

Ты демагогией грешил,
Ты всех смешил с трибун, с экранов.
И нас, покинув слишком рано,
Такого клоуна лишил!

Demagogas buvo talentingas,
Maloniai kvailino rinkėjus Kauno.
Pasimirė. Dabar visiems jo stinga.
Neteko nuosavo klouno.

***

ВЕЗУНЧИКУ

Дождался доли он спокойной –
Лежит отпет, любим, прощен.
Ну, не везунчик ли покойный?
Ведь он уже, а мы еще…

Sulaukė triumfo valandos,
Toks mylimas ir apgiedotas jis dabar.
Toks laimėlis - kaip niekados,
Juk jis tai jau, o mes tai dar…

***

ОПТИМИСТУ  

Ты был всегда мудрейшим мужем,
Но оптимизмом всех достал.
"А ведь могло бы быть и хуже…"-
Нас покидая, прошептал.

Buvai tu optimistas
Vis gerumu spindėjai
„Galėjo būti ir blogiau“,
Prieš mirtį sušnabždėjai.

***

ПЕССИМИСТУ

Всю жизнь конца плохого ждал,
Последний вздох:
"Я так и знал!.."

Gyvenime blogos vien laukei pabaigos
O kai akimirka lemtinga stojo
Tu ištarei tada:
- Taip ir žinojau...

***

Рвалась из сил , умa и кoжи ,
чтоб убедить : как мы не схожи !
«И не довольны , мол , все вами !»
Теперь доказывай , тут – в яме


Buvai paikumo neriboto -
Veržeisi iš  jėgų,  odos ir proto,
Kad tik įrodytum, koks aš netikęs.
Dabar įrodinėk duobėj palikęs.


Išvertė   povils   
2013


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą