2013 m. lapkričio 16 d., šeštadienis

Neduok tu DievePagal pusbrolio Jono rimtą pajuokavimą:

Pravėręs stalčių susimąstė Stepas
Ką pasiėmus į Anapus


Epitafijos ir ne tik

Mano vertimai ir sekimai

Под камнем сим покоюсь я,
Душа рассталась с грешным телом.
А вы, любезные друзья,
Повремените с этим делом!

Kapuos guliu ramus,
Vien kūnas sau  be sielos.
Tik neskubėkit čia pas mus
Mieli ir mielos.

***
Мне доказать сумел Всевышний,
Что я на этом свете – лишний,
Коварно умолчав о том,
Что я не нужен и на том.

Na štai įrodė Visagalis.
Šaly nereikalingas, po paraliais.
Dar buvo noras toks viltingas,
Bet ir pas Jį  nereikalingas.

***
Устав от сумасшедшей круговерти,
Прижизненно прозрения не жди.
Легко судить о жизни и о смерти,
Когда и то и это позади.

Skubriam sraute  atsakymo nerasi  
Apie gyvenimą ir mirtį.
Tiktai tada patsai suprasi,
Kai teko tą ir tą patirti


***
Он был не лох и не простак,
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.

Jis niekam, niekam nepatiko,
Nors gal nenuskriaudė nei vieno.
Bet va, kažkas ne taip, kai jo neliko...
Kaip valgis koks  be krieno.

***
"Здесь покоится моя дорогая жена, Брунхильда Халамонте.
Господи, прими её с той же радостью,
С какой я её к тебе отправляю".

Čia atgulė žmonytė Inga
Po mano žemiškų kančių.
Priimk ją, Viešpatie, taip pat džiaugsmingai,
Kaip aš ją pas tave siunčiu.


***
"Покойся в мире,
Томас Химотео Шиншийа,
Теперь ты в Божьих руках.
Господи, следи за своим кошельком".

Ilsėkis sau, juk pavargai.
Sėkmė gyvenime vis ginė.
Tau bus pas Viešpatį gerai...
Tik, Dieve, saugok piniginę.


http://www.argutator.com/t431-topic

***
Эпитафия жене

Нет, за тобою вслед я не пойду,
Ведь ты наверняка уже в аду.

Paskui tave – o ne, o ne,
Tikriausiai tu jau pragare.


***
Всю жизнь прожив с женой в раздорах, Билли
Пришёл её оплакать на могиле.
Причина этих слёз вполне ясна:
Боялся он - вдруг оживёт она.

Žmonytei antkapį užsakė
Iš marmuro sunkaus, iš balto.
Mintis kamavo tik viena:
Kad tik neprisikeltų.

***
Here lies the body
of Jonathan Blake
Stepped on the gas
Instead of the brake.

Čia guli bėdžius
Antanas Zazas.
Jis vietoj stabdžių
Paspaudė gazą.

***
Here lies the body of our Anna
Done to death by a banana
It wasn't the fruit that laid her low
But the skin of the thing that made her go.
Anna Hopewell's grave in Enosburg Falls, Vermont

Čia ilsisi kūnas Anos,
Pasimirė gi dėl banano.
Ne dėl to, kad pirkti ėjo,
Priežastis – užmynė žievę.

***
Maria has gone to the Pearly Gate
For once in her life, she wasn't late!

Marė nuvyko prie dangaus vartų.
Nepavėlavo! Tą vienintelį kartą.


***
He was so brave
He was so cute
Until he forgot
His parachute

Buvo šaunus
Netgi pasiutęs,
Bet va užmiršo
Jis parašiutą.

***
Here lies Ben, whose life was full
Until he tried to milk a bull

Gyvenimas vis lepindavo Julių,
Kol nesumanė pasimelžti bulių.

***
Here lies Ned -
There is nothing more to be said
Because we like to speak well of the dead

Čia ilsisi Nedas.
Nebesakysim nieko mes tiktai,
Nes apie mirusį juk kalbama gerai.

***
Here lies my wife: here let her lie!
Now she's at rest, and so am I.

Čia mano žmona guli. Ir tegu
Dabar ji pailsės, ir aš kartu.***
Čia Tavo broliai ir sesuo
Paminklą šį pastatė šventą
(Išskyrus Fabioną
Kurs nedavė nei cento)
  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą